Звіт

керівника ДНЗ с.Чишки

перед педагогічним колективом

і громадськістю про роботу

у  2016/2017 навчальному році

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

       Звітуючись про роботу дошкільного закладу і відповідно й  про мою діяльність як завідувача ДНЗ  дозвольте  нагадати, що дошкільний навчальний заклад  у своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в Україні», Законом  «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад        Порядок діяльності ДНЗ визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ. 

 І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

     Дошкільний навчальний заклад розпочав функціонування у 1965 році. В ДНЗ в наявності  3групи денного перебування. Ці приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і  У приміщенні і на території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Влітку було оновлено обладнання та  споруди на майданчиках, підтримуються в естетичному та безпечному вигляді. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

                 ДНЗ  розрахований на 38 місць.

З 1 вересня 2016р. в середньому садок відвідувало 75  дітей. Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою . Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин.

         У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідує   20 дітей з багатодітних сімей.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В закладі працює 6 педагогів та 11 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами на 100%. Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

За рівнем освіти педагоги мають:

2 – вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації;

4 – вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу І–ІІ рівня акредитації;

 

 

За стажем педагогічної діяльності:

-       2   молодих спеціалістів зі стажем роботи до 5 років

    -     4    мають стаж більше 20років. 

 

       За віком:

2     – до 25 років;

4     – після 45 років.

Однак, залишилася невирішеною проблема – забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими кадрами. У зв’язку з вакансією посад:  весь навчальний рік дошкільний заклад працював без практичного психолога.

В навчальному році було атестовано двоє педагогів. За результатами атестації: Кошик М.Ю – вихователь,відповідає займаній посаді присвоїти кваліфікаційну категорію спеціаліст другої категорії

 Качмар У.П. – вихователь,відповідають займаній посаді встановити 9 тарифний розряд .

 

4 МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-виховний процес на протязі року здійснювався відповідно до

Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

  В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного перегляду з таких ліній розвитку :

          «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»:

- Верходай Н.Р. заняття з математики «Стежинками Колобка»

«Ігрова діяльність на занятті логіко-математичного спрямування» » у старшій групі.

               «Дитина в соціумі» (патріотичне виховання):

-  Струк О.Г., заняття в молодшій групі 

« Національні символи українського народу»

 інтегроване заняття «Бабуся завітала» 

 «Дитина у природному довкіллі»

Кошик М.Ю. -інтегроване заняття »Властивості води»

«Мовлення дитини»:

Голеньовська У.П.-інтегроване заняття з грамоти з використанням дидактичних та інших видів ігор.

 

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

 стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

 ведення педагогічної документації.

 зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);

 вивчення педагогічної діяльності  вихователів Кошик М.Ю., Качмар У.П.,

 медико-педагогічний контроль;

 аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;(квітень)

результативність роботи по формуванню у дітей почуття національної свідомості

шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва;(грудень)

        організація харчування дітей, культурно-гігієнічні навички дітей (вересень);

    дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня (листопад);

    оформлення в групах народознавчих куточків (листопад);

     підготовка та проведення занять вихователями (березень);

      дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ (20-31.03.2017);

        матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, дотримання умов безпеки (03-07.04.2017);

        організація педагогами праці дітей у природі (17-28.04.2017);

        дотримання режиму дня (23-31.05.2017);

        сформованість культурно-гігієнічних навичок під час харчування у дітей молодшої групи (04-06.05.2017).

 

Згідно річного плану пройшли 4 педагогічних ради («завдання  навчально-виховної роботи на 2016-2017  навчальний рік», «Формування у дітей почуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва. », « Ігрове середовище як запорука гармонійного розвитку особистості дошкільника.», «Аналіз навчально-виховного процесу дошкільного закладу за 2016/2017 навчальний рік. Підготовка до проведення літнього оздоровчого періоду») на яких визначали напрямки подальшої  роботи дошкільного закладу, розглядали актуальні питання життя ДНЗ, аналізували діяльність колективу, організовували виставки, презентації дидактичного матеріалу, конкурси. Зокрема, проводячи виставку-презентацію «Практичний матеріал з логіко-математичного розвитку для роботи з дітьми та батьками» вихователі поповнили осередки груп тематичними дидактичними іграми, навчальним матеріалом, наочними посібниками для роботи з малюками та батьками.

Протягом навчального року в закладі постійно діяли змінні виставки:

 виставки малюнків та творчих робіт («Безпека вдома», «Якби був я чарівником», «В країні казок», «Я іду до школи»).

    

Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою  . З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та школи, вихователями старших груп та вчителями початкових класів проведено такі заходи:

-        екскурсія до школи ;

-        розвага «Святий Миколай» (школярі, педагоги  ).

З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу, у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про життя і діяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика папок-пересувок, наприклад: «Екологічна освіта дошкільнят», «Виховати справжніх патріотів»,«Адаптація дитини до умов ДНЗ», «Як підготувати дитину до школи»,  посезонні ширми, тощо.

З метою ознайомлення батьків з життям дітей в дитячому закладі проводяться  виставки: дитячих робіт, фотографій, педагогічно-психологічної літератури з питань навчання та виховання, виступи дітей,створена  сторінка на фейсбуці.

 Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах.

5.ОЗДОРОВЧА РОБОТА

                Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.     

Проведений аналіз захворюваності дітей за 2016 рік показав, що середня кількість відвідувань однією дитиною – 147,   пропусків  - 87.  У 2016 році однією дитиною через хворобу у середньому пропущено 5,08 ; тоді як у минулому році цей показник становив .  

 

Середньорічна чисельність дітей 

Кількість захворювань

Показник загальних захворювань

Показник інфекційних захворювань

74

2015р.

2016р

2015р.

2016р

2015р.

2016р.

 

376

 

87,86

   

 

За результатами медичного огляду  поширеними серед дітей у ДНЗ були соматичні захворювання: ГРЗ, бронхіти.

 

 

               Проблемою залишається захворюваність під час адаптації дітей до ДНЗ, після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про те , що необхідно підлікувати свою дитину.

.

Працівниками дошкільного навчального закладу систематично проводиться профілактично-оздоровча робота з дітьми, адже питання аналізу захворюваності знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу.

6. ХАРЧУВАННЯ.

  Організація харчування  дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року № 202/165.

    У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування.

      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано 2працівниками харчоблока ДНЗ, які мають спеціальну освіту та забезпечують організацію харчування.

       В ДНЗ створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем. Протягом року за рахунок благодійного фонду було здійснено косметичний ремонт харчоблоку.  

     Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  приймались якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад.

     На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня медичною сестрою спільно з кухарями  складаються меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою завідувачем ДНЗ.

     У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

     Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою  ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2016 рік показує , що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм у середньому – 82%.

            

        Протягом року старша медична сестра здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю  розглядалися на нарадах при завідувачу.

     Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Однак протягом року не виділялося бюджетних кошт для заміни посуду.

7. ДОТРИМАННЯ  ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця проблема ведеться в таких напрямках: 

створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

                       - навчально - виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Кожен працівник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу підчас навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій працівників встановленого зразка.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; 

 В ДНЗ створено постійно діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

 В ДНЗ не допускаються випадки антипедагогічних проявів. 

Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом

В садочку систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь - ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота - запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш друг - світлофор».

Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

       Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

 

У 2016-17н. р. у ДНЗ  було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи, а саме:

 

Поповнення матеріальної бази та здійснення ремонтних робіт в ДНЗ   за період з 01.06.2016р. по 31.05.2017р.

 

№ з/п

Назва

Кількість

Ціна

Загальна сума

Джерело фінансування

благодійні внески

бюджетні кошти

1

Косметичний ремонт груп , харчоблоку ,кабінету медичної сестри.

-         вагонка

-          клей;

-          багети.

-          фарба, ґрунтовка

-          водоемульсійна фарба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодійна допомога

 

2

Заміна  дверей, 

 

 

   

бюджет

 

3

Замінено підвісних світильників, лампи

 

4

   

Благодійна допомога 

 

4

Фарбування підлоги та сходів  в приміщенні ДНЗ ,

Фарба, валків, пензлики

 

 

 

 

 

 

 

Благодійна допомога

 

 

 

5

Часткова заміна сантехніки, ремонт (шланги, сифон, змішувачі)

 

 

   

Благодійна допомога

 

6

Ремонт та заправка оргтехніки

передплата

 

 

 

Благодійна допомога

 

 7.

Заміна перекриття даху ремонт фасаду

 

   

бюджет

 

8

Миючі засоби

 

 

 

бюджет 

 

 

Медикаменти

 

 

 

бюджет 

 

 

Вогнегасники перезарядка

 

   

бюджет 

 

             

        Педагоги разом з батьками на кожній віковій групі обновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові зони; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників  садочка та придбані за допомогою батьків, зміцнюють освітньо - розвивальну базу закладу.

                 Необхідно  зазначити, що за останні роки в дошкільний заклад за бюджеті кошти зовсім не було придбано іграшок та розвиваючих ігор , а всі іграшки придбано лише за рахунок благодійної допомоги.  Тому  велика увага приділялася дбайливому ставленню до тих іграшок, які вже є у дошкільному закладі.

         Нову  методичну та дитячу художню літературу придбано за власні кошти працівників ДНЗ та за допомогою батьків.  Щорічно здійснюється передплата періодичних видань.        

 

     Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави. Дякую за увагу.